A szeretet három fajtája

Béla úgy gondolta, egyszerre három lányba is szerelmes!

Kati ugyanabba a gyülekezetbe járt, mint ő, és gyakran látták egymást istentiszteleteken. Ez a lány valahogy más volt, mint a többi. Egészen alávetette magát Urának, önzetlen volt, mindig gondolt másokra. Mikor Béla vele volt, a fiúnak nemes gondolatai és fennkölt álmai támadtak Felbuzdult, hogy tegyen valamit másokért és Uráért.

Aztán ott volt Zsuzsi. A szomszédban lakott, együtt nőttek fel. Mindent meg tudott vele beszélni. Jól sportolt és jó volt vele időzni. És ami a legfontosabb, megértette Bélát. Mikor tanácsra szorult, vagy meg akarta beszélni valamely gondját, rögtön Zsuzsihoz fordult. Noha nagyon szerette, soha nem csókolta volna meg. Még csak eszébe sem jutott ilyesmi. Zsuzsit mint barátot szerette.

A harmadik lány Linda volt. Ő igazi bomba nő volt. Nem csak szép arcú, de csodás alaké is. Béla büszkén feszített mellette, ha valahova elkísérte. De amikor találkoztak, a fiúnak nem jutott eszébe semmi, amiről szívesen beszélgetett volna vele. Csak testi vonzódásról volt szó.

Béla három „szerelme” azt példázza, hogy valóban többféle szeretet létezik.

 

A szeretet három fajtája

 

A legtöbb fiatal arról álmodik, hogy a házassága boldog és sikeres lesz. Persze nem könnyű ilyen házasságot kötni. Sőt, minden második házasság válással végződik.

Ez azt jelenti, hogy akik szerelmesnek hitték magukat, hamar kiábrándultak egymásból, megkese­redtek, boldogtalanná lettek, és véget akartak vetni a házasságuknak.

Vajon a házasság nem más, mint egy nagy szerencsejáték, ahol a legtöbb pár vesztesként és egymást gyűlölve végzi, míg csupán néhány szerencsés személynek sikerül jó kapcsolatot létesítenie? Nem, ez egyáltalán nem így van. Vannak bizonyos meghatározói a boldog házasságnak.

A boldog házasságban a szeretet három fajtája található. Könnyebben megértjük ezt, ha egy három részből álló piramist képzelünk magunk elé. A piramis alapja egy különleges szeretet, amit „agape” szeretetnek hívunk. A középső rész a barátság szeretete, a legfelső pedig a testi vagy nemi szeretet. Vizsgáljuk meg ezt a háromféle szeretetet. Kezdjük az „agape” szeretettel.

1. Agape szeretet

(Azért használjuk ezt a görög szót, mert a magyarban nincs rá kifejezés.) Mi az agape szeretet? Ez a szeretet azon formája, amely adni és áldozni kész egy másik személyért, annak a legjavát keresve.

Az agape szeretetnek két fő tulajdonsága van:

1. Teljesen önzetlen – azt keresi, ami a legjobb annak, akit szeret.

2. Elkötelezett szeretet – bármi történjék is, a szeretete megmarad.

A Korinthusiakhoz írt első levél 13. fejezetét úgy is nevezzük, hogy „a szeretet himnusza”, mert elmondja, hogyan cselekszik az agape szeretet: „A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat.Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.Mindent elfedez mindent, hisz mindent remél, mindent eltűr.A szeretet soha el nem múlik.”

Az agape szeretet nem csupán csodálatos érzés, hanem határozottan függ az akarattól is. Az agape szeretet bámulatos tulajdonsága, hogy ha úgy döntesz, hogy valakit önzetlenül szeretni fogsz, és kedvesen bánsz vele, egy idő után kifejlődik a szeretet iránta.

Isten adott egy csodálatos helyet, ahol gyakorolhatjuk az agape szeretetet. Ez a hely az otthonunk. Ha családban élsz, Isten azt akarja, hogy kezdj el önzetlen szeretetet tanúsítani a családtagok iránt. Ne feledd, nem kell megvárnod, míg valóban szeretetet érzel irántuk. Úgy dönthetsz, hogy szeretni akarod őket, és máris önzetlenséget tanúsíthatsz irántuk. Ez kitűnő gyakorlat a házasságra. Bármely leány vagy fiú kedvesen bánhat azzal, akivel házasodni készül. Ezt diktálja mindkettőjük érdeke. De amint összeházasodnak és jönnek a szürke hétköznapok, felszínre kerül az alapvető természetek. Ha önzők és csak a maguk érdekét tartják szem előtt a jelenlegi családjukban, ugyanígy járnak el a házasságban is.

A fiatalok egyik legnagyobb hibája, hogy sietve összeházasodnak, mert nem bírják tovább otthon. De amíg nem tanulsz meg otthon élni, elfogadni és szeretni a többi családtagot, nem vagy kész a házassága sem.

Mielőtt házassága gondolnál, meg kell vizsgálnod, vajon agape szeretettel szereted választottadat, és ő is érez-e hasonló szeretetet irántad.

A boldog házasság nem két tökéletes ember házassága, akiknek az tatja véletlenül keresztezte egymást, és összeházasodtak. Senkiről sem mondható el, hogy tökéletes lenne.

A tökéletes házasság két tökéletlen ember közt jön létre, akik önzetlenül és elkötelezetten szeretik egymást. Az agape szeretet nem vak: látja a másik hibáit, de szeretettel elfedi azokat.<!--[if !vml]--> <!--[endif]-->

Az agape szeretet önzetlen, elkötelezett szeretet. Nélkülözhetetlen a boldog házassághoz.

Ha igazán szeretsz valakit, nem próbálod mindenáron megváltoztatni őt. Elfogadod, és úgy szereted, ahogy van. Az agape szeretet ezt mondja: „Bármi történjék is, szeretlek, és mindig szeretni foglak.” Ugye érthető, miért olyan létfontosságú ez a szeretet egy boldog és sikeres házasságban?

Az agape szeretet nem csak a házasságra érvényes. Mindenki iránt ezt a szeretet kell kifejlesztenünk. Isten szeretete mindenkire kiterjed. Neki mindenki nagyon drága. Mindenkit magába foglal szeretete. Ugyanezt kell tennie a mi szeretetünknek is.

Isten az agape szeretet tökéletes példáját adta. Odaadta Fiát, hogy meghaljon a kereszten a bűnösökért, közöttük érted is meg értem is. A Biblia ezt mondja: „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” (Róma 5,8)

Az agape szeretet legjobb példája Isten értünk meghalt Fia.

 

2. Baráti szeretet

Ezt a vonzalmat jó barátok iránt érezzük, azok iránt, akikkel jól megértjük egymást, és akikkel szeretünk együtt lenni. Ilyen barátaink lehetnek mindkét nemből.

A keresztyéneknek mindenki iránt agape szeretetet kell érezniük, de nem lehetünk szoros barátok mindenkivel. A piramis mutatja, hogy szűkül a személyek köre, akik iránt baráti szeretettel viseltetünk.

Baráti szeretetet kell éreznünk a barátaink iránt

 

A boldog házassághoz szükséged van baráti szeretetre is házastársad iránt. Ez azt jelenti: szeretsz vele lenni, beszélgetni, és az ügyes-bajos dolgokat megosztani vele. A férj és feleség közti gyengéd ragaszkodás nélkül a házasság nem működik, még ha az ágyban lángolna is a szenvedély.

 

3. Testi vagy nemi szeretet

Ez a legkülönösebb, legintimebb szeretet férj és felesége között. Csak egy személyt szerethetünk testi szeretettel: azt, akivel összeházasod­tunk. A piramis mutatja, hogy szűkül le egy személyre a szeretet, mikor a testi szeretethez érünk.

Kezdetben Isten egy férfit és egy nőt teremtett. Ők egész életükre el voltak kötelezve egymás iránt. Ez Isten terve a házassága és a testi szeretetre: egy férfi és egy nő egész életre szóló elkötelezettsége.

Isten az utódok nemzésére és élvezeti forrásként is adta a szexuális közösséget. A nemi kapcsolat által a férj és a feleség képesek a legteljesebben kifejezni egymás iránt érzett szeretetüket. Ez a házasság egyik nagy áldása és kiváltsága.

Egyetlen ember iránt szabad testi szeretetet éreznünk: a házastársunk iránt

 

A házasság védelmére adta Isten ezt a parancsolatot: „Ne paráználkodj!” Ez a parancsolat minden nemi tisztátalanságot tilt. A paráználkodás nemi kapcsolat két ember között, akik nem házastársak. Isten a paráználkodást és a házasságtörést egyformán tiltja egyéb szexuális bűnökkel együtt.

Ne értsük félre: Isten nem a nemi közösség ellen van, hanem az azzal való visszaélés ellen. Hiszen a szexualitás Isten ötlete volt. A házasságon belül ez az egyik legcsodálatosabb áldás. Isten örömszerzésül adta.

Akármilyen csodálatos is a testi szeretet, ez nem válhat a sikeres

Baráti szeretet kell éreznünk a barátaink iránt házasság alapjává. Pedig sok házaspár a testi, szexuális szeretetre próbál építeni. Az ilyen házasság tarthat ugyan egy darabig, de mikor az élet viharai jönnek, összeomlik. Túl későn jönnek rá, hogy ez gyenge alap.

 

Mindhárom szeretetre szükségünk van

Foglalkoztunk a szeretet három fajtájával: agape, baráti és testi szeretet. Szerinted melyikre van leginkább szükség egy boldog házasságban? A válasz: mindháromra egyformán. Olyan, mint egy háromlábú szék – mindhárom lábára szükség van, hogy fel ne boruljon.

Mindazonáltal nagyon fontos, hogy a szeretet három fajtája a megfelelő sorrendben kapcsolódjék egymáshoz.

A boldog és sikeres házasság első kelléke az agape szeretet, az a szeretet, ami önzetlenül a legjobbat akarja társának. A következő kellék a baráti szeretet, amely képessé teszi a férjet és a feleséget az örömteljes együttlétre. Végül a boldog házasságban ott a helye a kielégítő testi szerelemnek is.

Sajnos a legtöbb fiatal a testi szeretetre helyezi a hangsúlyt. Belevetik magukat a testi kapcsolatba, mielőtt megszületne egymás iránt az agape és baráti szeretetet. Így ugyan izgalmasabbnak tűnhet, de olyan, mintha a piramist csúcsával lefelé építenénk. Nem lesz sikeres.

Egy asszonynak csak öt hónapig tartott a házassága. Barátai előtt így vélekedett: „A férjem nem volt képes az igazi szeretette.” Nem a testi szeretetre utalt. Elsősorban az vonzotta őket egymáshoz. Volt valamilyen szintű baráti szeretet is köztük, mert szerettek együtt zenét hallgatni, és együtt szórakozni.

Mi hiányzott? Az agape – az önzetlen szeretet, ami a társ számára a legjobbat keresi. Ez a szeretet elkötelezettséget szül, és lehetővé teszi, hogy a társak kitartsanak egymás mellett, és megoldást találjanak a problémáikra.

Ha fontosnak ítéled a jövőd boldogságát, tartsd magad távol a testi kapcsolattól a házasság előtt! Ne köss házasságot, míg nem vagy biztos abban, hogy társaddal igazi agape és baráti szeretettel szeretitek egymást.

 

Isten szeretete az alap

A háromféle szeretetet egy piramis részeihez hasonlítottuk. Egy piramis viszont nem épülhet homokra. Biztos alapra van szüksége.

Piramisunknak Isten szeretete szolgáltatja a szilárd alapot.

 

Magunktól nem tudjuk úgy szeretni a másikat, ahogy kellene. Amikor Jézus Krisztust elfogadod Megváltódként, Isten beléd helyezi a Szentszellemet. A Szentszellemén keresztül Isten szeretete árad a szívünkbe. A Biblia ezt mondja: „...szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentszellem által.” (Róma 5,5)

Isten szeretete teszi ezt lehetővé! Elvégzi, hogy a szükséges módon szeressük barátainkat. Így szerethetjük házastársunkat is az Isten szerinti módon, hogy otthonunk a Mennynek egy kis része legyen a földön.

 

Szükségünk van szeretetre

Mindenkinek szüksége van arra, hogy szeresse azt, aki fontos számára. Mivel ez a szükség olyan nagy a fiataloknál, gyakran rossz helyen keresik a szeretetet.

A Bibliában ez áll: „Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet!” Ez azt jelenti, hogy mindennél jobban őrködj az érzelmeid felett. Nem kell vakon szerelmesnek lenned. Nem kell annyira elragadtatnod magad egy fellángolás miatt, hogy őrültségeket tegyél.

Az igazi szerelem nem vak. A józan eszedet kell használnod ahhoz, hogy eldöntsd, akarsz-e valakivel közelebbi kapcsolatba kerülni vagy sem. Nem kell fülig szerelmessé válnod. Dönthetsz úgy, hogy nem vonzódsz az iránt, akit nem tartasz megfelelőnek. Ne siess! Az idő a legjobb barátod abban, hogy megmutassa: igazi agapé szeretet van­e közted és a másik személy között, vagy csak fellángolásról vagy testi vonzódásról van szó.

A következő levelet Patrícia írta. Elmondja, hogyan kereste a szerelmet, hol hibázott, és hogy végül hogy találta meg. „Bár kaptam volna egy ilyen levelet kilenc ével ezelőtt! De sajnos nem kaptam. Ezt a levelet azoknak a tizenéves lányoknak írom, akik egy férfi igaz szerelmét akarják” – jelentette ki.

 

Kedves tizenévesek!

Bármerre nézek, mindenhol szerelemre vágyókat és szerelmeseket látok, és ettől még magányosabbnak érzem magam. Mert itt vagyok én, aki két gyereket vártam, de az egyiket elvetettem, hogy csak egyet kelljen megszülnöm. Pedig mindössze szerelmet akartam. Csak egy otthont és erős karokat, amelyek őriznek amíg alszom. Azt szerettem volna, hogy legyen mellettem valaki, mikor megvirrad.

Mikor betöltöttem a tizenötöt, nem gondoltam, hogy a következő kilenc év annyi fájdalmat, keserűséget és ürességet hoz. Most, huszonnégy évesen még mindig egyedül vagyok. Ti vártok hogy a szerelem megérkezzen, de én soha nem akartam várni. Olyan éhes voltam a szerelemre, hogy túl korán és túl gyorsan akartam megízlelni – és mostanra már alig maradt valamim.

Szeretsz valakit, és nemet mondasz neki. Ez fájdalommal jár, hátha elhagy ezért s az ettől való félelem most biztos hatalmasnak és megsemmisítőnek tűnik. De nagyobb fájdalom vár rád, ha igent mondasz. Megun, és úgy gondol rád, mint aki „nem az én típusom”, akit nem akar elvenni. Talán nem hiszel nekem, de ez igaz.

Az a férfi, aki igazán szeret, először nem a tested akarja. Megkérdezi. hozzámennél-e feleségül. Ő neked biztonságot, védelmet szeretne nyújtani, gondoskodni akar rólad. Azt akarja, hogy megbízz benne és megoszd vele titkaid. Meglátja, hogy ajándék vagy a számára és olyan gyengéden bánik veled, mim egy gyöngyszemmel, amit egész életében keresett.

Becsüld meg magad, mert nagyon értékes vagy! Ne árusítsd ki magad Minden ár túl alacsony, ami kevesebb, mint a várakozásra képes, felelősségteljes szerelem.

Lehet, hogy nagyon nehéz lesz várni. Azért érzel így, mert még fiatal vagy, és benned van a gyermek türelmetlensége. Tanulj türelmet: ez az önfegyelem kezdete. Ezt a leckét előbb vagy utóbb úgyis meg kell tanulnod. Minél előbb megtanulod annál nagyobb lesz az örömöd, kisebb a bánatod. Én tudom. Most tanulom, és azt kívánom, bár megtanultam volna akkor!

Csak egy Személy van köztem és a széthullás közt. Ez az Személy Jézus Krisztus, aki úgy szeret, ahogy vagyok: félelmeimmel, gyakran összetörve már nem olyan csinosan, magányosságról árulkodó szemekkel. Csak az Ő szemében vagyok ragyogó, csillogó szemű, gondtalan mosolyú, üde, fiatal lány.

Az Ő szeretete nem múlik el. Velem van reggel, segít félrehúzni a függönyt és beengedni az új napot. Szeretete segít elviselni a fájdalmat, hogy ezen a földön már nem láthatom gyerekemet. Életben tart, erőt ad, hogy hordozzam ezt a fájdalmat, annak a bűnnek az következményét, hogy kiárusítottam magam.

Végre megtanultam, hogy nem győzhetek ha eladom magam. Pillanatnyilag egy valaki van csak, akinek oda tudom adni mindenem anélkül, hogy hiábavaló lenne az áldozatom. Csak egy valaki van. aki igazán tudja, ki is vagyok. Csak egy valaki van, aki szépnek lát, és én az Övé vagyok.

Tőle tanulj szeretetet! Ne az utcán vagy egy autó hátsó ülésén. Amit ott kapsz az méreg – valami szentnek az eltorzítása.

Tanulj az igazi szeretetről tőle, aki maga a szeretet. Már régen beszél veled erről, és ha elhiszed ezt az egyszerű igazságot (amit gyerekeinknek is tanítunk), rá fogsz döbbenni, hogy ő az alapja annak amire mindig is vágytál. Isten szeretet: Vedd komolyan, és engedd hogy ez érleljen téged nővé! Szeretettel. Patrícia

Copyright Campus Crusade for Christ, Inc. 1974. All right reversed.

 

Nem egyszerű feladat egy életre szóló kapcsolatot teremteni.

 

Kétféle párkapcsolatot éltem át: az egyik, amelyik a mi generációnkra annyira jellemző, a másik pedig Isten törvényeinek szilárd alapjára épült. Van köztük egy kis hasonlóság és nagyon nagy különbség.

Első szerelemem egy fiú volt, akit Sándornak fogok hívni. Sándor gyerekkora óta keresztyén. Neki és családjának köszönhetem, hogy megtértem. Ezen túl csak két dolog volt helyes a kapcsolatunkban: mindketten keresztyének voltunk, és hogy ő fiú volt, én meg lány.

Mivel a kapcsolatunk testi vonzalomra épült, öt éven keresztül a tipikus hullámhegyeken és völgyeken hányódtunk, féltékenységgel és önzéssel tarkítva. Ha nem lettünk volna annyira érzelmileg is egymáshoz kötve, már sokkal előbb szakítottunk volna. Boldogtalanok voltunk együtt, de legalább ugyanolyan boldogtalanok voltunk egymás nélkül. Olyan rég ismertem Sándort, hogyha a szakítást mérlegeltem, olyan volt, mintha egy válással vagy a halállal kellene szembenéznem. A kapcsolat vége egy fejezetet lezárt az életemben.

Anélkül, hogy új barátot kerestem volna, egy nyáron azon kaptam magam, hogy naponta 40 percet töltök egy kocsiparkolóban egy sráccal, akit Szilárdnak hívtak. Próbáltam normálisan elbeszélgetni vele, de úgy két hét után rájöttem, hogy vagy én vagyok nagyon unalmas, vagy Szilárd egy remete.

Egy nap azonban szóba került a tenisz, mire ő élénk társalgásba kezdett.

Annyira meglepődtem, hogy amikor megkérdezte, milyen hosszú az ütőm, meg milyen szervákat szeretek, kitaláltam rá valami választ. Életemben nem láttam még teniszt.

Ahogy kiszálltam a kocsiból, megdöbbenve jöttem rá, hogy hazudtam, és hogy ezt másnap be kell vallanom. Valahogy ez a vallomás aztán megtörte a jeget, és egy boldog nyarat töltöttünk el úgy, hogy a napi 40 perces kocsikázás alatt jobban megismertük egymást.

Ettől fogva hosszú órákat beszélgettünk, vagy személyesen, vagy ha távol voltunk egymástól, kazettán keresztül. Mivel nem volt köztünk testi kapcsolat (jóllehet, éreztük az egymás iránti testi vonzalmat), megismertük egymás céljait, álmait és hátterét. Úgy éreztem, soha senkit nem ismertem meg jobban, mint Szilárdot, mert sok területen feltárult előttem a személyisége. Fő érzelmem iránta a tisztelet volt, ami lassan őszinte szerelemre változott.

A világ keveset tud az ilyen szerelemről, amelyik kijelenti: „Jól ismerlek - erősségeidet és hibáidat is ­ és elfogadlak.” Mikor egy évvel később összeházasodtunk, mindketten meg voltunk győződve arról, hogy Isten adta nekünk azt a sok együtt töltött időt, és kapcsolatunk az Ő akaratán alapult. Csak a házasság után tudom igazán értékelni ennek a jelentőségét.

 

Töltsd ki az alábbi tesztet:

 

A szeretet három fajtája 2. lecke

 

Írd be a piramisba a háromféle szeretet nevét, és mindegyikből írj egy rövid leírást!

3 ..............................................................................................................

..................................................................................................................

2._______________________________________________

_________________________________________________

1._______________________________________________

_________________________________________________

 

Igaz vagy hamis?

 

4.   I   H     Az agape szeretet csak egy csodálatos érzés.

5.   I   H    A boldog házassághoz szükség van baráti szeretetre is a társad iránt

6.   I   H    Isten nem a szex ellen van, hanem a szex rossz használata ellen.

7.   I   H    A szex a sikeres házasság alapja.

 

Töltsd ki:

 

8. Az agapé szeretetnek két fő tulajdonsága van:

 

Teljesen ........................................ és ........................................................................... szeretet

 

9. Csak ________________ szerethetünk testi szeretettel, azt akivel _______________.__ __________________________________________

 

10. Ez Isten terve a házasságra és a testi szeretetre: Egy ____________ és egy ____________

egész __________________ szóló ___________________________.

 

Ha tudsz valakiről, aki szintén szeretné kapni ezeket a leckéket, írd ide a nevét és címét

Ha tudsz még valaki másról is, írd le egy külön papírra! (Minden korosztály számára vannak leckéink.)