Isten szeretetének megtapasztalása 2. rész

Semmi nem adhat annyi örömet ezen a világon, mint az Istennel való személyes kapcsolat az Ő Fián, Jézus Krisztuson keresztül.

 

Ez a személyes kapcsolat a világegyetemet teremtő Istennel életed minden igényét kielégítheti. Jézus ezt mondta: „...Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.”(Jn 10,10)

 

Öt csodálatos lépés

Az élet egy hosszú, Istentől egyre távolodó út, de mikor megbánjuk bűneinket, Isten felé fordulunk. A megváltás öt lépésben történik. Lássuk ezeket a lépéseket! Az alábbi öt lépcsőfok megmutatja, mit jelent elfogadni Krisztust Megváltónkként. Kezdd alulról, és olvasd el az összes lépcsőfokot!

 

Beszéljük meg egyenként, mit jelentenek ezek a lépcsőfokok! Minden lépcsőfokhoz megtekintünk egy-egy igeverset is.

 

1. lépés - Vétkeztem

„Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének” (Róma 3,23).

Mit mond nekünk ez a vers? Elmondja, hogy vétkeztünk. Ez azt jelenti, hogy mindnyájan mondtunk, gondoltunk és tettünk helytelen dolgokat.

Őszintén bánod a bűneidet? Bánod-e annyira, hogy kész vagy abbahagyni azokat?

 

2. lépés - Isten szeret engem

Mivel bűnösök vagyunk, szükségünk van egy megváltóra. Isten Fiát adta, hogy Megváltónk legyen. A Biblia ezt mondja: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)

Olvasd el ismét figyelmesen! Mit ért Isten a „világ” alatt? Minden embert, aki a világon él. Ebben te is benne vagy!

Kit ért Isten az „aki” alatt? Mindenkit, aki hisz a Fiúban. Te is közöttük lehetsz. Ebbe a versbe a saját neved is behelyettesítheted. Próbáld ki!

Mert úgy szerette Isten

hogy egyszülött Fiát adta, hogy ha

hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Olvasd el a verset a te neveddel. Ez egy csodálatos hír. Ez a vers azt mondja, hogy Isten szeret TÉGED, és egy csodálatos ajándékot kínál neked.

Mi Isten ajándéka? Isten ajándéka a saját Fia! Isten szeret téged, és az Úr Jézust adta neked, hogy a Megváltód lehessen.

 

3. lépés - Krisztus meghalt értem

Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” (Róma 5,8)

Ez a vers azt mondja, hogy noha bűnösök voltunk, Isten szeretett minket, és odaadta Fiát, hogy meghaljon a kereszten a mi bűneinkért.

A Biblia azt mondja, hogy Isten minden bűnünket a Fiára helyezte a kereszten. Jézusnak nem volt saját bűne, hanem a mi bűneink büntetését viselte. Mikor Jézus meghalt, (gy kiáltott fel: „Elvégeztetett!” Elvégezte a munkát, amiért jött. Lerótta bűneinkért a büntetést.

Mivel Jézus meghalt a bűneinkért, Isten most már megbocsáthatja azokat, ha elfogadjuk Jézust Megváltónkként. Isten nem nézi el a bűneinket, hanem megbocsátja azokat Fia véréért, amit értünk ontott.

Jézus nemcsak meghalt a bűneinkért, hanem fel is támadt, hogy Megváltónk és Urunk lehessen. Visszament a mennybe, és most Isten jobbján ül. Isten minden hatalmat az ő kezébe adott mennyen és földön. Hatalma van megbocsátani a bűneidet, és Isten gyermekévé tenni.

 

4. lépés - Befogadom Őt

Következő versünk elmondja, hogy lehetünk Isten gyermekeivé. A Biblia ezt mondja:

Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek...” (Jn 1,12)

Úgy leszel Isten gyermekévé, hogy elfogadod Jézust Megváltódnak.

A megtérés nem csak abból áll, hogy elhiszel bizonyos dolgokat Jézusról, hanem hogy élő kapcsolatba kerülsz vele, hogy befogadod Őt. Egy istenfélő asszony ezt mondta: „Ahhoz, hogy Isten gyermekévé legyél, el kell hinned valamit, és be kell fogadnod valakit.” Ez a valaki az Úr Jézus Krisztus. Isten azért küldte az Úr Jézust, hogy a Megváltód lehessen, de ehhez be kell fogadnod Őt. Mikor elfogadod Megváltódnak, Isten gyermekévé leszel.

Hogy fogadhatom el Jézust Megváltómnak?

Azzal fogadod el Őt Megváltódnak, hogy a szívedbe hívod. A szíved olyan, mint egy ház. Az Úr Jézus ezt mondta: „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz...” (Jel 3,20)

 

5. lépés - Őrök életem van

„Akié a Fiú, azé az élet (örök élet).” (1Ján 5,12) Ez a vers azt mondja, ha elfogadtad az

Úr Jézust Megváltódnak, örök életed van. Mondd el ezt a verset magadnak – „Akié a Fiú, azé az élet (örök élet).”

 

Most, miután megismertük az öt lépést, kész vagy-e elfogadni az Úr Jézust Megváltódnak? Most rögtön megteheted. Mivel ez csak rád és az Úrra tartozik, az lesz a legjobb, ha kereset egy csendes helyet, ahol egyedül lehetsz egy pár percig. Gondold végig az összes tépést, és mondd el csendben:

1. lépés Vétkeztem

„Úr Jézus, tudom, hogy vétkeztem. Őszintén bánom bűneimet, és nem akarok többé vétkezni.”

2. lépés Isten szeret engem

„Istenem, köszönöm, hogy annyira szerettél, hogy odaadtad értem Fiadat, hogy meghaljon az én bűneimért.”

3. lépés Krisztus meghalt értem

„Úr Jézus, hiszem, hogy Te vagy az Isten Fia, és hogy meghaltál a kereszten a bűneimért. Köszönöm.”

4. lépés Befogadom Őt

„Úr Jézus, kérlek, gyere most a szívembe, és legyél Megváltóm. Kérlek, bocsásd meg minden bűnöm, és tegyél Isten gyermekévé.” Mit tesz Jézus, ha megkéred, hogy jöjjön a szívedbe? Ezt mondta: „Bemegyek ahhoz.” Megtartja a szavát? Igen. Ha komolyan gondoltad, Ő már meg is tette. Most már hozzá tartozol, Ő pedig hozzád – örökké!

5. lépés Örök életem van. „Köszönöm, Úr Jézus, hogy a szívembe jöttél, és a Megváltóm lettél. Köszönöm, hogy Isten gyermekévé tettél.”

Ha hiszed, hogy Jézus meghalt érted a kereszten, és elfogadod Őt Megváltódnak, örök életed van. Megmenekültél. Megbocsátotta a bűneid. Isten gyermeke vagy. Ilyen egyszerű.

Honnan tudhatod, hogy örök életed van? Onnan, hogy Isten mondja ezt: „Akié a Fiú, azé az élet (örök élet).”

(1Jn 5,12) Ha hiszünk Isten Igéjének, és bízunk Krisztus elvégzett munkájában, szívünkben béke van. Tudjuk, hogy Isten megbocsátotta bűneinket. A Biblia ezt mondja:

„Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.” (Róm 5,1)

Nem a cselekedeteink miatt menekülünk meg, hanem Krisztus áldozata miatt. Nem mi mentettük meg magunkat. Egyszerűen Jézushoz mentünk, és ráhelyeztük bűneink terhét.

Semmi büszkélkedni valónk nincs. A Biblia ezt mondja:

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef 2,8-9)

Isten gyermekének lenni a legcsodálatosabb dolog ezen a világon, de nem mindig könnyű:

Sok nehézségünk akadhat a menny felé vezető úton. Nem kell azonban félnünk, hiszen Jézus a szívünkben él. Megígérte: „...El nem hagylak téged.” (Zsid 13,5)

 

Isten Krisztusban elfogadja és szereti a hívőket

Már említettük, hogy minden ember egyik legmélyebb szükséglete, hogy szeressék és elfogadják. Legtöbbünk sokat megtesz azért, hogy szeressék és elfogadják. Próbálunk a tőlünk telhető legjobban viselkedni. Próbálunk a másikban jó benyomást kelteni. Megpróbáljuk gyengeségeinket és hibáinkat elrejteni. Attól félünk, ha a többi ember megtudja, milyenek is vagyunk valójában, akkor visszautasítanak.

Isten ismeri a szeretet és elfogadottság iránti szükségeinket, és készített egy utat, hogy a legteljesebben szerethessen és elfogadhasson minket. Amint elfogadjuk Krisztust Megváltónkként, Isten KRISZTUSBA helyez minket. A Biblia ezt mondja: „Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok.”

Mivel KRISZTUSBAN vagyunk, Isten szeret és elfogad minket. Mikor Isten ránk tekint, KRISZTUSBAN lát minket. Teljesen és örökké szeret és elfogad minket.

Még megtérésűnk után is néha nehéz elhinni, hogy Krisztus szeret minket. Ellenségünk, a Sátán próbál minket összezavarni, és kétségeket ébreszteni bennünk Isten szeretetét illetően. Különösen akkor kínoz, mikor valamilyen módon engedetlenek voltunk Istennel szemben.

Az igazság az, hogy Isten mindent tudott rólunk, mikor megmentett minket. Ismerte természetünk gonoszságát, mégis szeretett minket annyira, hogy odaadta értünk Fiát.

Ha Isten szeretett, megkeresett és magához fogadott, mikor még lázadó voltam és Őt az ellenségemnek tekintettem, szeretete most sem fog megszűnni, mikor már hozzá tartozom.

Lesznek idők, mikor úgy érezzük, senki nem szeret, még Isten sem. Az érzések azonban nem biztosak. Isten szavát elhisszük, nem pedig érezzük azt. Higgyünk hát Istennek. Akármit is érzünk, Isten szava mindig igaz! Jn apostol ezt mondta: „És mi ISMERJÜK és HISSZÜK azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket...” (1Jn 4,16)

 

Van egy problémám...

Szeretnéd elfogadni Jézust, de valami visszatart. Nézzünk meg néhány problémát, ami neked is gondot okozhat:

 

„Ez az örömhír valaki másnak szól, nem nekem.”

 

Elolvastad Jn 3,16-ot, és mégis ezt mondod: „Ez igaz, de valaki másnak szól, nem nekem”?

Pedig igenis neked szól! Mikor a Biblia ezt mondja: „mert úgy szerette Isten a világot...”, akkor rólad beszél. A világban benne vagy te is. Mikor ezt mondja: „aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”, ebben is benne vagy. Isten téged szeret és érted adta oda Fiát.

 

„Ha elfogadom Krisztust Megváltómnak, nem maradok-e le sok mindenről az életben?”

 

Nem, egyáltalán nem. Nincs semmi ezen a világon, ami izgalmasabb és kielégítőbb lenne, mint az Istennel való személyes kapcsolat. Az életed nem magányos harc többé, hanem bátor kiállás Jézus mellett. Ő pedig biztosítja követőit: „Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.”

 

„Nem hiszem, hogy az én helyzetemben valaki keresztyén lehet.”

 

Krisztus Megváltóként való elfogadása a szív átalakulásával jár, amely bárhol és bármilyen körülmények közt megtörténhet. Mikor Krisztus megment téged, a szívedbe költözik. Erőt ad, hogy érte élj bármilyen helyzetben is vagy.

 

„Szexuális bűnöket követtem el. Azt is meg tudja Isten bocstani?”

 

Paul Tournier, egy ismert pszichológus ezt mondta: „Sokan mondták már el nekem négyszemközt, hogy hisznek Isten bocsánatában, de szerintük ez nem áll a szexuális bűnökre. Úgy érzik, az ilyen bűnöket Isten soha nem tudja megbocsátani, e bűnöktől nem lehet megszabadulni.”

Eshettél akármilyen nagy bűnbe, de Isten fel tud emelni. Isten megbocsátja bűneidet, minden bűnödet. A Biblia ezt mondja: „...Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket MINDEN bűntől.” (1Jn 1,7)

Ha őszintén megbántad bűneidet és kész vagy elfordulni tőlük, Isten megbocsát: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket MINDEN gonoszságtól.”(1Jn 1,9)

 

„Félek, hogy mit mondanak majd a barátaim.”

 

A barátok véleménye fontos dolog. Már Jézus idejében is voltak emberek, akik be akarták fogadni Őt, de a barátok részéről rájuk nehezedő nyomás miatt féltek ezt megtenni. „Többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét.” (Jn 12,43)

A megoldás az, hogy rájössz: a Jézus Krisztussal való kapcsolat sokkal fontosabb, mint bármilyen más kapcsolat. Az örökéleted függ ettől. Ne feledd, a barátaid pokolba juttathatnak, de onnan ki nem menthetnek.

D. L. Moody, a híres prédikátor egyszer egy olyan találkozón beszélt, ahol 5000 ateista volt jelen. (Ateista az, aki nem hisz Istenben.) Beszéde végén, mikor Moody feltette a kérdést, hogy ki akarja elfogadni Jézust Megváltójaként, a terem közepén felállt egy ember és így kiáltott: „ÉN NEM!”

Moody elmagyarázta, hogy a teremben mindenkinek döntenie kell. Elmondta a döntések következményeit is. Azok, akik igent mondanak, és elfogadják Krisztust Megvártjuknak, az örökkévalóságot Istennel töltik a mennyben. Azok, akik nemet mondanak, a pokolban töltik az örökkévalóságot a lázadókkal és engedetlenekkel.

Aztán Moody így szólt. „Emberek, a terem közepén ott van a bajnokotok. Kérem, hogy mindenki, aki úgy gondolja, hogy annak az embernek igaza van, kövesse példáját. Álljon fel, és jelentse ki: „Én nem!”. Senki nem mozdult.

Ekkor Moody megkérte azokat, akik igent akartak mondani, hogy álljanak fel, és jöjjenek előre. Több ezer ateista barátok szeme láttára ötszázan bátran előre mentek, hogy elfogadják Jézust Megváltójuknak.

 

„Egyszer majd elfogadom Krisztust, de nem most.”

 

A Biblia arra biztat, hogy most jöjjünk Krisztushoz. Nem tudhatjuk, mit tartogat számunkra a jövő. Senki nem tudhatja, él-e még a következő évben, hónapban vagy napon.

„Íme, MOST van a kegyelem ideje! Íme, MOST van az üdvösség napja!” (2Kor 6,2b)

A következő oldalakon Diane Patmont történetét olvashatjátok el. Mikor Isten Dianehoz szólt, ő azonnal elfogadta Krisztust. Története sok százezer fiatal szívét megérintette.

Tégy úgy, ahogy Diane! Ha Isten szól hozzád, fogadd el Krisztust MOST.

 

Diane utolsó kívánsága (Igaz történet)

A tizenöt éves Diane Patmont a californiai Oakland Skyline középiskola mazsorett-csoportjának egyik népszerű tagja volt. Nem csak csinosságáról és vidámságáról ismerték, hanem arról is, hogy kiváló tanuló, és sok barátja van.

Diane életvidámsága mellett komoly is tudott lenni. Kereste a válaszokat az élet nagy kérdéseire: Honnan jöttem? Miért élek? Mi történik a halál után? Egyszer ezt mondta: „Olyan sok út közül lehet választani ebben az életben. Honnan tudjam, melyiket válasszam?”

Két barátnő átveszi a vezetést

Egy este két hívő lány meghívta öt a templomba. Ott Isten szólt hozzá, és ö ráébredt elveszett állapotára és arra, hogy Megváltóra van szüksége. Az istentisztelet után odament a lelkészhez, hogy beszéljen vele. A tiszteletes kinyitotta a Bibliát, és megmutatta neki Jézus szavait: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (Jn 14,6) Diane letérdelt és imádkozott. Megkérte Jézust, hogy jöjjön a szívébe, és legyen a Megváltója. Isten szava teljes bizonyosságot adott neki afelől, hogy bűnei megbocsáttattak, és örök élete van. „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van.” (Jn 3,36). Öröme nem ismert határt.

Eljött a tavaszi szünet, és családja azt tervezte, hogy elmennek Iowába néhány rokonukat meglátogatni. Dianenek rossz előérzete támadt az úttal kapcsolatban, amit néhány barátjával meg is osztott. „Az az érzésem, hogy nem jövök vissza erről az útról.” Senki nem vette komolyan. Így köszöntek el tőle: „Egy hét múlva találkozunk!”

Csomagolás közben ez a gondolata támadt: „Mi lesz, ha nem jövök vissza? Hogy fogják a barátaim megtudni, mit tett velem Jézus? Levelet kell írnom.”

Áthívta a legjobb barátját, és ezt mondta: „Lynn, ha nem jönnék vissza, kérlek, olvasd fel mindenkinek ezt a levelet!”

Másnap, mikor a család Nevada kanyargós hegyi útjain autózott, szörnyű idő kerekedett. A zuhogó esőben az autó hirtelen irányíthatatlanná vált, és áttörte a korlátot. Diane és nővére épp helyet cseréltek a kocsiban, így Diane jobban ki volt téve a repülő üvegszilánkoknak. A mentőnek 85 kilométert kellett megtennie zuhogó esőben a legközelebbi kórházig.

Noha Diane sokkos állapotban volt, egyre Megváltójáról beszélt. Aztán megkérdezte édesapját: „Apa, meg fogok halni?” Édesapja Így válaszolt: „Minden rendben lesz, drágám.” A lány azonban érezte, hogy közel a halál, és diadalmasan mondta: „Nem félek a haláltól. Tudom, hova megyek.” Mielőtt a mentő megérkezett volna a kórházba, Diane eltávozott ebből a világból Megváltójához, akit annyira szeretett.

Diane legnagyobb vágya

Legnagyobb vágya az volt, hogy mindenki meghallhassa, mit tett vele Jézus. Kívánsága csodálatos módon teljesült.

Diane levele, amit pár órával halála előtt írt:

Most 8:35 van, péntek este. Holnap indulunk Iowába.

Senki nem tudhatja, mi történik vele a következő pillanatban. Lehet, hogy meghalok az úton. Nem nagyon hiszem, mert úgy érzem, Istennek sok terve van még velem, de a biztonság kedvéért megírom ezt a levelet. Nagyon fontos dologra jöttem rá ebben az évben. Minden múltbeli és jövendő problémámra ez a válasz. Rájöttem, hogy a vallás nem csak az öregeknek való. Rájöttem, nem is a VALLÁS a fontos, hanem hogy JÉZUST SZEMÉLYES MEGVÁLTÓDKÉNT ISMERD ÉS BÍZZ BENNE.

Mielőtt MEGMENTETT és keresztyénné lettem volna, üresség volt bennem, valami hiányzott. Most teljes lett az életem, Jézus Krisztus által megmenekültem.

Tudom, annak, aki nem ismeri az Urat, ez túlzásnak tűnik, és azt hiszi, bolond vagyok, de KÉRLEK, KÉRLEK, KÉRLEK, beszélj a tiszteletessel arról, ami velem történt. Meg fogja mondani, mert az október 28-i istentisztelet után ott voltam a dolgozószobájában. Akkor letérdeltünk, elfogadtam az Úr Jézust, és megmenekültem. Azóta az Úr Jézus teljesen megváltoztatta az életem. EI sem tudom mondani, mennyit tett értem, és mennyit tehet érted, ha te is engedsz neki. Kérlek, beszélj B. tiszteletessel, Lynn J -vel, Leslie M.-mel, Laurie H.-val, nagymamával és nagypapával. Kérlek, beszélj velük, KÉRLEK! És olvasd el az anyagot, ami a Bibliám alatt van. Olvasd a Bibliát, főleg az Újszövetséget. Tedd meg a kedvemért, hogy megértsd, miről beszélek. És... ez nem VALLÁS! A vallás nem visz sehova, de Krisztussal a mennybe jutsz. Tudom, sok hibámat le kell még győznöm, de az Ő segítségével meg tudom tenni. Ha visszajövök, megígérem, teleírok egy egész jegyzetfüzetet azzal, hogy változtatta meg az Úr az életem. Remélem, Isten megengedi, hogy éljek addig.

Kérlek, ne feledd a következő igeszakaszt 1Jn 5,11-13-ból: „Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy TUDJÁTOK: örök életetek van.”

Kérlek, ne feledd, Ő ma is él, és válaszol az imádságra. Kérlek, ha még nem tetted, térdelj le, és fogadd be Őt a szívedbe. Nem lesz békéd, amíg meg nem teszed. Kérlek, tedd meg, Ő vár rád. Kérlek, beszélj minden ismerősömnek a Jézus Krisztusba vetett hitemről! Ő valóság!

 

Szeretettel: Diane Pannont

 

Töltsd ki az alábbi tesztet:

 

Hogy tapasztaljuk meg Isten szeretetét? 2. rész 10. lecke

 

1. Írd a lépcsőbe azt az öt lépést, amiről ebben a leckében volt szó.

2. Írj egy igeverset a Bibliából mindegyik lépéshez! Az első lépést példaként megadtuk.

5._______________________________

 

4._______________________________

 

3._______________________________

 

2._______________________________

 

1. Róma 3,23

 

 

3. Mit akar Isten ajándékozni neked?________________________________________

 

4. A megtérés nem csak abból áll, hogy elhiszel bizonyos_______________________Jézusról, hanem hogy élő____________________ba kerülsz azzal, hogy___________________Őt.

 

5. Amint elfogadjuk Krisztust Megváltónkként, Isten__________________________helyez minket. A Biblia ezt mondja: „Az ő munkája az,______________________________________________.

 

6. Négy kifogást ismertettünk ebben a leckében arra, hogy általában miért nem fogadják be Jézust.

Szerinted melyik kettő a leggyakoribb?

1._____________________________________________________________________.

2._____________________________________________________________________.

 

Felmerültek már benned is ezek a kérdések?_____________________

 

Elfogadtad már az Úr Jézust Megváltódként?____________ Mikor?______________

 

Melyik igaz rád?

___ Biztosan tudom, hogy megmenekültem.

___ Nem menekültem meg.

___ Nem tudom.

 

Ha nem tértél meg, mi tart vissza?________________________________________________.