Céljaink, programjaink, elveink

Keresztyén Fiatalok Tárasága Egyesület hazai magánszemélyek által létrehozott társaság. Mi, az alapítók, bár különböző helyeken élünk, különböző foglalkozásokat űzünk, mégis Jézus Krisztusban egyek vagyunk. Mindannyian elfogadtuk Jézus Krisztust személyes megváltónkul, és életünk meghatározó részévé vált a kapott kegyelem, ahogy a következő bibliai idézet mondja:

„Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez.” (Ef 2,8)

Megtapasztalva Isten szeretetét és kegyelmének gazdagságát, feladatunknak tekintjük, hogy másokat, a fiatalokat is hozzásegítsük a kegyelemben bővölködő élet éléséhez. Mivel a Bibliát tekintjük a meghatározónak mind hitbeli, mind erkölcsi vonalon, ezért a Biblia útmutatása alapján kívánjuk ezt a munkát is végezni, ahogy a következő két idézet mondja:

„Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a Te beszédednek megtartása által” (Zsolt 119,9)

 

„A fiatalkori vágyaktól pedig menekülj, de törekedj az igazságosságra, hűségre, szeretetre, békességre azokkal együtt, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből” (2Tim 2,22)

 

Programunk a következő:

 1. Építő közösség kialakítása
 2. Aktuális kérdésekre közösen választ keresni a Bibliából
 3. Lelki támaszt, segítséget nyújtani nehéz helyzetben levőknek
 4. Gyakorlati, fizikai igényeket feltérképezni, segítséget nyújtani a rászorulóknak
 5. Bemutatni, hogy a hívő élet nem a lemondások halmaza, hanem örömteli, boldog élet.
 6. A hívő élet, és a játék, sport, kirándulások együttes megélése

 

A megvalósítás színtere:

Táborokat szervezünk minden szünetben (őszi, téli, tavaszi szünet), a nyári szünidőben pedig három táborunk is van minden évben. jellemző táboraink:

 • Túlélő túra
 • Kalandtábor
 • Kenutúra
 • Balatoni nyaralás
 • Penci nagytábor
 • Kirándulni járunk, amikor tehetjük

Korcsoportonként együtt vagyunk rendszeresen:

 • alsósoknak játszóház
 • tiniklub a felsősöknek
 • ifi alkalom a fiataloknak
 • családépítő klub
 • baba-mama klub
 • nyugdíjasklub

 

Erkölcsi alapelveink a Biblia tanítására alapozva:

 • Közösségünk alapja a hit által kapott kegyelem, nem pedig egyházi hovatartozás
 • A szenvedélyeket károsnak tartjuk mind a lélek, mind a test számára, mivel a szenvedély rabszolgává tesz, és nem szabaddá, ezért ezek gyakorlásának nincs helye közös programjainkon (alkoholfogyasztás, dohányzás, drog fogyasztása), és javasoljuk ezek mellőzését mindenkinek az egyéni életében is. Amennyiben a megelőzéssel már elkéstünk, minden eszközzel segítünk e szenvedélyektől megszabadulni.
 • A házasság előtti nemi érintkezést szintén a Biblia tanítása alapján kívánjuk megélni, ahonnan kiderül, hogy nemi élet, szex, csak a házasságban megengedett
 • Baráti kapcsolat fiuk és lányok között szintén ennek fényében valósítható meg, úgy hogy a testiség kérdése ne tegyen rabbá senkit. Nem a különböző neműek szétválasztása a megoldás erre, hanem megtanulni a jó erkölcs gyakorlását közös programjainkon
 • A beszéd, a magaviselet kérdése programjainkon szintén ennek a jó rendnek megfelelően kell, hogy történjen.
 • Alkalmaink lényege a közösség kialakítása, ápolása, a közös játék.
 • Célunk, hogy mindannyian megélhessük Krisztusban kapott szabadságunkat. Éppen ezért semmilyen szabadságot korlátozó intézkedést nem kívánunk bevezetni, csupán a jó rend kedvéért van szükség ezekre az erkölcsi útmutatásokra.
 • Elhatároljuk magunkat a karizmatikus mozgalmaktól.