Depresszió és okkultizmus

Feleségem természete szerint nem hajlik depresszióra, nagyon vidám és eleven asszony. Egyik este azonban, mikor hazaértem a munkából, egy letargiába süppedt, meglehetősen szomorú asszonyt találtam otthon. Az étel még nem volt készen, mintha semmi sem érdekelte volna. Mélyeket sóhajtott. Néhány percig figyeltem, majd megkérdeztem: „Kedvesem, ma este olyan más vagy. Mi történt?” Rám nézett és ezt mondta: „Nem tudom. Valami miatt olyan letörtnek érzem magam”. „Mit csináltál ma délután?” – érdeklődtem. „Fél négykor hazahoztam a gyerekeket, azóta olvasok, és közben rámnehezedett ez a rossz hangulat.” Megnéztem a könyvet. Az okkultizmusról, sátánkultuszról és megszállottságról szólt.

Akkor ismertem fel, hogy foglalkoznunk kell az okkultizmusról írt könyvek pszichikai hatásaival. A könyvet, amit a feleségem olvasott, egy keresztyén írta, aki vissza akart tartani másokat attól, hogy ezzel a területtel foglalkozzanak. Átlapoztam és láttam, hogy a szerző az okkultizmussal és a sötétség birodalmával kapcsolatos személyes tapasztalatairól ír. A keresztyéneknek keveset kell tudniuk a Sátánról és az okkultizmusról, a vele való foglalkozás bűn, és nagy károkat okoz. Nagy ívben ki kell kerülni mindazt, ami ide tartozik.

 

Az okkultizmus divat

Az Isten elleni első lázadás óta a Sátán ismételten megpróbálja az emberiséget tönkretenni. A primitív kultúrák odafordulnak a fekete mágiához, varázsláshoz és az okkultizmus más formáihoz, de minden esetben az ember rovására. Misszionáriusok hátborzongató történetekben mondják el, hogy a démonokkal való kapcsolat depressziót és számos emberi szenvedést idéz elő. Engem sokszor kérdeznek meg az okkult dolgok felől. Gazdag tapasztalataim alapján az a meggyőződésem, hogy nem minden depresszió származik megszállottságból vagy démoni kötöttségből, de bárminemű kapcsolat démonokkal vagy gonosz szellemekkel búskomorsághoz vezet. Megtudhatjuk a jósoktól – akik nagyobb városokban ouija-lécekkel, asztaltáncoltatással, kávézacc- vagy tenyérjóslással foglalkoznak –, hogy a jóslásokat követő néhány nap múlva szinte kivétel nélkül mély levertségbe esnek.

Az okkultizmus divatba jött, aminek egyik negatív hatása az, hogy az emberek magatartásukért a szellemidézést és a szellemekben való hitet teszik felelőssé. Az agresszív ember az ördögre hárítja át a bűnét, hogy az juttatta ebbe az állapotba.

Néha a depresszió következtében foglalkoznak az emberek démonokkal. Az önsajnálat hosszú fázisai után menekülnek azok elől a gondolatok elől, amelyek olyan mély kétségbeesésbe juttatták őket. Némelyek alkoholhoz és tablettákhoz fordulnak, mások médiumokhoz, jósokhoz és szellemidézőkhöz. Ismerünk súlyosan depressziós embereket, akik gyászukban médiumokhoz mennek, hogy a szeretett személy hangját még egyszer hallhassák. De ez által csak rosszabbodik a helyzet. Ezek a „gyógymódok” átmenetileg könnyebbséget adhatnak, de valójában súlyosbítják a depressziót.

A Campus Life amerikai folyóirat cikket közölt a 18 éves elsőéves egyetemista, Roberta Blankenshipről, aki leírta boszorkányként szerzett tapasztalatait. A kérdésre, mi a közös azokban, akik mágiával foglalkoznak, ezt a választ adta: „Először mind nagyon elégedetlenek az élettel, érzelem-központúak, és otthon hiányzik nekik valami”. Önmagáról így nyilatkozott: „Depresszióim szinte elviselhetetlenek voltak. Egyre gyakoribbá váltak, végül a varázslás sem használt már. Az életem tönkrement, nem változott otthon semmi, még mindig gyűlöltük egymást, nem voltak igazi barátaim, sőt öngyilkosságot kíséreltem meg.”

Ha pontos ismereteink lennének, napjaink öngyilkossági kísérleteinek nagy részét feltehetően az ördöghit kontójára írhatnánk. Aki búskomorságra hajlik, annak az a téves elképzelése támad, hogy a varázslás vagy okkult dolgok segítenek rajta, végül mégis azt kell megállapítania, hogy sokkal rosszabb állapotba került. Végső kétségbeesésében jut oda, hogy az egyetlen kiút az öngyilkosság. Hal Lindsey írja a „Sátán harcol ezért a világért” c. könyvében: „Miután Sátán saját céljaira felhasználta Júdást, önvádjaival bírta rá önmaga elpusztítására (Mt 27,5-10).” A megszállott fiú tűzbe, vízbe rohant, hogy elpusztítsa magát, mert a démon kényszerítette erre.

 

Szabadulás démoni eredetű depresszióból?

Megszabadulhatunk a Sátán hatalmi területéről. De ez mindig csak Isten feltételei és nem a Sátánéi szerint történhet. Ha dolgod volt okkultizmussal vagy szellemhittel vagy más módon léptél kapcsolatba Sátánnal, azonnal meg kell szakítanod vele minden kapcsolatot, és odafordulnod Krisztushoz. Ha még nem vagy hivő ember, fogadd be Krisztust mint életed Urát és megmentőjét, majd kérd, hogy a Szent Szellem töltsön be. A fent említett cikkben írja le ez az egyetemista leány, Roberta, a szabadulását: „Megtaláltam Jézus Krisztust. Ő kivezetett a sötétségből. Nagy megdöbbenésemre a Biblia adott megoldást problémáimra. Átadtam Krisztusnak az életemet és azután valóban változás következett be! Megmagyarázhatatlan szeretet töltött be azok iránt, akiket azelőtt gyűlöltem. Minthogy már nem sajnáltam magam, kiléphettem szűk világomból és segíthettem másokon. Krisztusban olyan barátra találtam, akiben teljesen megbízhattam, és aki valóban törődött velem. Magányosságomnak és szomorúságomnak vége lett, megnyíltam előtte. Felfedeztem, hogy Jézus Krisztus meggyógyított, nem testileg, hanem lelkileg. Beteg érzéseimet gyógyította meg.” Ezt a szabadulást akarja az Úr Jézus ma is adni mindenkinek. Az egyetlen tartós megoldás az az öröm, ami a Szent Szellemmel betelt életben van (Ef 5,18-21).

Aki megvizsgálta magát, minden tudatos bűnét bevallotta és életét feltétel nélkül kiszolgáltatta Istennek, engedje, hogy a Szent Szellem betöltse, és számoljon azzal, hogy indulatai megváltoznak. A gyógyulás meggyorsítására legjobb, ha hosszú szakaszokat olvas Isten Igéjéből. Olvassa el többször is a Filippibeliekhez írt levelet. Búskomorságra hajló emberek százainak ajánlottam, hogy 30-60 napon át reggelenként olvassák el ezt a levelet. Az itt található igazságok megváltoztatják az élettel szembeni beállítottságot.

 

Teljes megszállottság

26 éve hirdetem az evangéliumot és ez idő alatt gyakran kértek, hogy Sátánról, démonokról, az okkultizmusról beszéljek. Néhány barátom úgy vélte ritkán foglalkozom ilyen témákkal. Általában nem is teszem, mert véleményem szerint káros, ha keresztyének túl sokat törődnek az ördöggel. Azok az ismerőseim, akik újra meg újra mágiával, ördöghittel és démonokkal foglalkoznak, szerintem levert és beteg emberek. Ha tudnák, hogyan működik az emberi agy, megértenék ennek az okát. Ha valaki állandóan az ördöggel és annak tetteivel foglalkozik, természetesen búskomorrá válik, hiszen minden elképzelés befolyásolja érzelmeinket. Ha valaki azonban Jézus Krisztusra és azokra az áldásokra gondol, melyeket életében megtapasztalt, akkor derűs lesz. A Biblia erre int: „Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt” (Fil 2,5). És „Nézzetek fel Jézusra, a hitnek elkezdőjére és bevégzőjére” (Zsid 12,2). Ha Őrá nézünk, bizakodó lesz a hangulatunk. Tanácsolom a szellemi higiéniát, azaz, hogy Krisztusra gondoljunk, ne az ördögre. Mert amivel gondolatban foglalkozunk, az uralja szellemünket. A hivő ember ügyeljen rá, hogy gondolatait egyedül Jézus Krisztus uralja, és hogy Szent Szellemmel legyen betelesedve.

Ne engedjük, hogy összezavarjon és elbátortalanítson ez a gondolat: „Az ördög legyőz engem!” Inkább gondoljunk arra, hogy: „Isten minden szükségemet betölti” – így lelkileg, szellemileg érlelődni fogunk. Isten mondta: „Aki bennetek van, nagyobb annál, mint, aki a világban van” (1Jn 4,4). Ha engeded magadban az Úr Jézust uralkodni, akkor mindig legyőzöd az ördögöt.

 

A szellemi fegyverzet

Álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek” (Jak 4,7). Az efézusí levél 6. része világosan megmondja, hogyan álljunk ellen: bemutatja Isten fegyverzetét. Ügyeljünk mindenekelőtt arra, hogy a fegyverzet egyes darabjai elsősorban védelmül szolgálnak, meghátrálásnál hasznavehetetlenek: „Ezért ragadd meg Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhass ama gonosz napon és mindent elvégezvén megállhass...” (Ef 6,13-18). A keresztyén ember Isten Igéje által megkapja a fegyverzet minden részét szellemi harcához. Ezért nagyon fontos, hogy Isten Igéjét – éppúgy, mint a testi táplálékot naponta, szellemi táplálékként magunkhoz vegyük. A rosszul táplált keresztyén, aki szellemét Tv-vel, mozival, pornográfiával és anyagi kívánságokkal táplálja, nem tud harcolni az ördöggel szemben. Lehet, hogy közben foglalkozik az ellenség módszereivel, terveivel – és mégis vereséget szenved. Ezzel ellentétben az a keresztyén aki naponként Bibliát olvas és használja a fegyverzetet – annak a győzelemnek az alapján, amit Jézus Krisztus vitt véghez –, bátran győz a Sátán felett. Ha a keresztyén vétkezik vagy eltalálja a Sátán nyila, nem szabad kikerülnie az ellenséget, sem meghátrálnia előtte, de tudnia kell, hogy csakhamar leveretik, ha Isten Igéjének szellemi fegyverzetét nem veszi igénybe.

Aki hajlik a búskomorságra, vagy észreveszi, hogy okkult könyvek olvasása depresszívvé teszi, fogadja el ezt a tanácsot: ha legközelebb kísértés éri, ne olvasson sem cikkeket, sem könyvet az ördögről illetve okkult dolgokról, hanem inkább olvassa a filippi és efézusi leveleket, János 1. levelét és a Hegyi Beszédet. Hangulata ettől jobb, ő maga pedig kiegyensúlyozottabb lesz.